ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Dagindeling

Dagindelingen:

Tijdens de week zijn er – naast de gewone structuur – een aantal speciale momenten op school.

Zo is er op maandag de weekopening. Dan komt de hele school samen in de turnzaal om de week op een positieve manier in te zetten. Er wordt gezongen voor de jarigen, afspraken overlopen, een thema dat in de kijker wordt gezet.

Op vrijdag is het weekafsluiting, om 14u40. Dan komt de hele school opnieuw samen in de turnzaal en dan zijn ouders ook welkom. Dit is het moment waarop kinderen de kans krijgen om iets te tonen aan anderen. Een toneeltje, een dansje of lied. Klasgroepen kunnen tonen waar ze mee zijn bezig geweest in de afgelopen week.

Meeting: de lagere school doet elke vrijdag een meeting. Hierbij bespreken ze wat zij goed of slecht vinden lopen op school. Op dit mometn worden er pluimen uitgedeeld, afspraken gemaakt en voorstellen gedaan.