Rondleidingen

Vanaf 8 januari 2018 start de inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroepen: kinderen van personeelsleden en broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school; ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder. 
Vanaf 5 maart 2018 om 16u start de inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen. Kleuters mogen pas ingeschreven worden in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarin ze 2,5 jaar worden.
Per klas zijn er 17 plaatsen (bij de kleuters is dit per geboortejaar). Bij de jongste kleuters zijn er 19 plaatsen. Voor er wordt ingeschreven, vragen we dat je een rondleiding volgt (niet nodig voor Zeppelin-ouders). Je kan hiervoor een afspraak maken via de website onder “Rondleidingen”. Daar vind je ook het aantal vrije plaatsen terug.
Mee te nemen bij inschrijving: elektronische identiteitskaart of een ander wettelijk document dat de identiteit van je kind bevestigt en het rijksregisternummer vermeldt.

In de komende maanden zijn er diverse rondleidingen.

Graag een rondleiding op Zeppelin?

Ze worden gegeven door een van de info-ouders.

Inschrijving Zeppelin rondleiding 2016

Regelmatig denken ouders dat de klassen wel vol zullen zitten, waardoor velen al niet meer de moeite doen om te informeren om eventueel hun kind in te schrijven. 

 

Overzicht van de vrije plaatsen voor schooljaar 2018-2019.

  Kleuters Aantal vrije plaatsen

°2016 4 plaatsen

°2015 4 plaatsen
°2014 0 plaatsen
°2013 4 plaatsen

 

 

  Lager onderwijs Aantal vrije plaatsen
L1 0 plaatsen
L2 0 plaatsen
L3 0 plaatsen
L4 1 plaats
L5 1 plaats
L6 4 plaatsen

 

Meer informatie:

Bel voor een inschrijving of voor een rondleiding:

0498/72.06.60 (Ysabel)
of stuur een e-mail naar: contact@zeppelinfo.be

Tot snel!