Music for life: zingen voor life!

Leerjaar 3 en 4 zongen voor Music for life op straat !