ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Missie en Visie

Samen school maken

Zeppelin is een ervaringsgerichte school. Dit betekent dat we volgens een aantal basisprincipes handelen. De manier waarop we omgaan met kinderen en hun omgeving, zit in het DNA van de school.

We geloven in een positieve en niet-betuttelende manier van leren en opgroeien waarbij kinderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren. We willen een omgang van mens tot mens. Als kinderen de kans krijgen, vinden ze vaak erg creatieve oplossingen voor uitdagingen. Oplossingen die wij, als volwassenen, soms over het hoofd zien. Door kinderen tijd te geven om mee te denken en oplossingen te formuleren, ontwikkelen ze een sterk zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Op Zeppelin heeft elke deur
zijn eigen kleur.

We vertellen elke dag
ons eigen verhaal.

Hier voel ik me
thuis.

– Lucie, 6 jaar –

Missie

  • Zeppelin wil elk kind vanuit de individuele eigenheid en talenten laten leren over het leven en over samenleven.
  • Zeppelin wil kinderen zich laten ontplooien en aanzetten om actief bij te dragen tot een rechtvaardige en sociale samenleving die milieubewust, cultureel en maatschappijkritisch is. 
  • Zeppelin vindt samenspraak tussen de kinderen even waardevol als de samenspraak tussen kind en volwassene en tussen volwassenen onderling. De school is van de kinderen, het team en de ouders. Het is een democratisch geheel, een school op haar breedst. 

Visie

Onze visie is het kader dat we gebruiken om samen op weg te gaan en te leren. Het is het fundament van onze school.

Leren en opgroeien op Zeppelin is …

1.    Zelf doen en eigen antwoorden geven.

Zeppelin is ervan overtuigd dat kinderen het best leren en ontwikkelen vanuit hun eigen leefwereld en interesses. Wanneer kinderen worden aangezet om zelf vragen te stellen en hier ook eigen antwoorden op te zoeken, komen zij tot duurzame kennis en vaardigheden. Niet enkel over leerstof, maar ook over leven en samenleven. Kinderen leren van zichzelf, van elkaar én van volwassenen. Volwassenen begeleiden het kind, maar het legt zijn of haar eigen weg af.

Zeppelin biedt voortdurend situaties aan waarin kinderen zelf handelen en experimenteren. Kinderen proberen zelf van alles uit in verschillende (probleem-)situaties, onderzoeken en ervaren, gaan aan de slag met allerlei middelen en materialen, … Door de juiste vragen te stellen als “Wat heb je nodig?” “Wie heb je nodig?” “Hoe denk je dat je het kan doen?” … stimuleren we de kinderen om antwoorden en oplossingen te zoeken voor zichzelf of voor de groep.

Voorbeelden:

Kinderen kiezen zelf een project en werken het – met ondersteuning van de begeleiders – uit. Wat willen we te weten komen? Wat willen we (proberen te) doen? … We starten vanuit de vragen van de kinderen om zo de wereld te ontdekken.

We gaan samen op kamp. Kinderen bereiden mee de activiteiten voor (kleuters maken kampplannen), zorgen samen met de begeleiding voor het eten, dekken mee de tafel, doen mee de afwas, … In de oudere leefgroepen stippelen de kinderen zelf de reisroute uit (per trein, per bus, per fiets, …).

Als een kleuter verdrietig is, maken we tijd voor dat verdriet. Kinderen worden gestimuleerd om hun gevoelens te uiten en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Kinderen bieden vaak een heel eigen troost aan elkaar: je mag straks met mijn hondje spelen, ik maak wel een grapje voor jou, …

We moedigen aan dat kinderen zelf gaan onderzoeken wat ze nodig hebben. Iemand wil een boot maken. Welke materialen heb je dan nodig? Wat kan je alleen? Waar heb je hulp bij nodig? Kan iemand anders van de kinderen je daarbij helpen? Iemand wil met zoutdeeg werken. Wat heb je daarvoor nodig? Waar halen we dat? Als we daarvoor naar de winkel moeten, dan gaan we samen op stap …

2.   Van elkaar leren.

Zeppelin gaat uit van de gelijkwaardigheid tussen alle kinderen en tussen kinderen en volwassenen. De samenwerking tussen kinderen, team en ouders is voor ons erg belangrijk voor de intellectuele en emotionele ontwikkeling. Zeppelin staat voor basisdemocratie op elk niveau van haar werking. 

Kinderen maken zo veel mogelijk samen afspraken, lossen samen conflicten op, krijgen inzicht in het waarom van regels en verplichtingen en geven deze inzichten ook door aan elkaar. We laten kinderen van verschillende leeftijden zo veel mogelijk met elkaar omgaan. 

Voorbeelden: 

Tweemaal per week lezen oudere kinderen samen met jongere kinderen in vaste duo’s om het technisch lezen te trainen.

Kinderen stellen aan elkaar actuele gebeurtenissen voor tijdens de wekelijkse actuakring en geven naderhand ook feedback aan elkaar over de manier waarop de presentatie verliep.

Kinderen van klas 5 en 6 komen assisteren tijdens de knutselmomenten bij de kleuters of bij klas 1 en 2. Ook helpen ze de kinderen van klas 1 bij het verder inoefenen van de splitsingen tot 10.

Kinderen schrijven in duo’s dialogen voor Frans, lossen samen problemen op bij rekenen, onderzoeken in groep een tekst bij begrijpend lezen, …

Tijdens de meetings worden ideeën van kinderen verzameld over hoe verschillende activiteiten toch in harmonie naast elkaar zouden kunnen doorgaan op de speelplaats, en worden hierover samen afspraken gemaakt.

Ouders en grootouders komen naar school om hun kennis en vaardigheden met ons te delen tijdens projecten.

3.    Zelfstandig werken en samenwerken.

Zeppelin heeft vertrouwen in kinderen, laat hen verantwoordelijkheid nemen en stimuleert hen om kritisch na te denken over zichzelf, elkaar en de maatschappij rondom hen. 

Op Zeppelin leren we kinderen opkomen voor zichzelf, we leren ze om zelfstandig te zijn. Tegelijkertijd is er oog voor het groepsbelang, voor de andere(n). Samenwerking verwacht immers een evenwicht tussen “ik en de andere(n)”. Op deze manier kan er met een eigen inbrengsamen iets bereikt worden. 

Voorbeelden:

Bij de keuze van een project vragen we een eigen persoonlijke bijdrage en voorkeur, maar uiteindelijk gaan we wel op zoek naar welk onderwerp de hele leefgroep samen wil aanpakken. De uiteindelijke projectkeuze is telkens weer het resultaat van een democratisch proces van geven en nemen. Tijdens dit proces oefenen kinderen telkens weer over en te balanceren tussen het eigenbelang en het groepsbelang.

Wanneer je “eigen plannen” maakt, moet en wil je zelf iets bereiken, maar je hebt er meestal wel anderen bij nodig. Bij het realiseren van een eigen plan, dat vaak start vanuit een experiment, kan je dan gebruik maken van de vaardigheden, talenten, kunde, ervaringen, hulp, steun, …, van een ander om zelf tot een resultaat te komen dat voldoening geeft.

4.    Dicht bij je lichaam blijven.

Zeppelin vindt een positief lichaamsbesef een belangrijke bijdrage tot een positief zelfbeeld, zowel op intellectueel als op emotioneel vlak. Zeppelin gelooft ook dat een kind dat zich niet goed voelt op school, niet goed kan leren. De school vertrekt daarom vanuit de noden van het kind en zoekt een evenwicht met die van de maatschappij.

Zeppelin creëert bewegingskansen, tijd om spelend en creatief bezig te zijn en te werken in de zone van naaste ontwikkeling. Kinderen leren hun eigen mogelijkheden, maar ook grenzen kennen én leren daarmee om te gaan. 

Voorbeelden:

Kinderen leren hun eigen wensen en grenzen aan te geven en te verwoorden tijdens de wekelijkse meetings. Bij de kleuters en in klas 1 en 2 wordt hierbij ook met de axenroos gewerkt. Op die manier bieden we veel aandacht voor het welbevinden en de veiligheid in de klas en op de speelplaats en leren we zorgen voor elkaar.

Vanuit dit welbevinden en deze veiligheid trachten we kinderen kansen te bieden om voorzichtige stappen te zetten buiten hun comfortzone en deze zo uit te breiden. Zo wordt het bijvoorbeeld voor kinderen van klas 1 beetje bij beetje een vanzelfsprekendheid iets te komen vragen/melden in klas 6.
Bij de kleuters en in klas 1 en 2 wordt er yoga aangeboden. In de projecten is er ook veel aandacht voor dingen zélf doen en uitproberen.

Zeppelin volgt de onderwijsdoelstellingen van de Vlaamse Overheid en de leerplannen van FOPEM en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. De inrichtende macht “De Kruin” heeft één vestigingsplaats: ZEPPELIN. We behoren tot de koepel FOPEM (Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen).