ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Ouders

Op Zeppelin hoor je er als ouder bij. Je bent welkom in de school, ver voorbij de schoolpoort. Zo zet je kinderen af tot aan de klas zolang dat nodig is. Doorheen het schooljaar zijn er tal van momenten waarop je andere ouders leert kennen. Zo ontstaat er een warme groep die samen zorg draagt voor alle kinderen op school.

Zonder de inzet van zo veel ouders zou deze school onder haar huidige vorm niet kunnen bestaan. Doordat ouders de school mee dragen maken we het mogelijk de klassen klein te houden en dat leerkrachten zich kunnen richten op hun kerntaak: lesgeven.

We verwachten van alle ouders een betrokkenheid die bij hen past. Meegaan op een uitstap, soep helpen maken, snoeien, komen voorlezen in de klas, helpen bij poetsen, het lentefeest mee organiseren, de quiz helpen voorbereiden, kleine klusjes in de school uitvoeren, de handdoeken mee naar huis nemen om te wassen, eens boodschappen doen voor school, drankjes tappen tijdens het feest ….
Ondertussen leer je andere ouders en het team op een warme manier kennen. Kinderen vinden het ook heerlijk dat hun ouders af en toe samen met hen op school zijn.

Wist je dat Zeppelin in 1994 werd opgericht door een groep ouders?

Welke werkgroepen zijn er zoal?

  • Werkgroep Feest organiseert activiteiten die ouders, kinderen en leerkrachten samenbrengt. Het Zeppelinfeest, de startdag, een quiz, een fuif, babbels op vrijdagen voor iedere vakantie, een lichtjestocht in de herfst,…
  • Werkgroep Gebouwen organiseert de klusdagen en voorziet materiaal en klusjes. Ze plannen grote en kleinere verbouwingen en ze zorgen er zo voor dat onze gebouwen in orde blijven.
  • Werkgroep ICT zorgt voor dat de computers en netwerken op school up to date zijn.
  • Werkgroep voor- en na-opvang maakt het mogelijk dat kinderen voor en na schooltijd kunnen opgevangen worden in hun vertrouwde omgeving. Ze krijgen hierbij de hulp van een vast ploegje vrijwilligers. De coördinatie en opvolging wordt door deze werkgroep ter harte genomen.
  • Werkgroep Personeel volgt alle personeelskwesties. Sollicitaties en gesprekken met personeel worden door hen gedaan.
  • Werkgroep Poets: De school wordt 2 x per week gepoetst door een vast professioneel poetsteam, maar ook alle ouders helpen bij het proper maken van het klaslokaal van hun kinderen. Iedere ouder neemt hierin een taak op. De werkgroep poets maakt de poetskalender op en neemt ook alle bijhorende taken op, zoals de organisatie van het ‘poetskot’, zorgen dat de kinderen schone handdoeken hebben, enzovoort.
  • Werkgroep PR is er voor het onthaal van nieuwe ouders. Ze verzorgen de website en geven een blik op de werking van de school via sociale media.

Zeppelin is een school
waar ik groot wil worden
wil spelen en ravotten
wil dansen en zingen
wil lopen en springen.

Deze school is mijn tweede thuis
mijn tweede grote huis.
Zeppelin is één grote familie.
Zeppelin is de school waar ik van hou.

En Zeppelin, dit gedicht is voor jou.

– Stien, 11 jaar –