ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

De ouders

In 1994 werd Zeppelin opgericht door ouders die gebreken zagen in het toenmalige onderwijs. Ook nu nog zijn ouders belangrijke actoren in de school. In een school waar kinderen en teamleden samen een leefgemeenschap willen vormen, kunnen de ouders niet ontbreken. Ouderparticipatie is dan ook een belangrijk aspect van de school. Zo wordt de school nog steeds mee door ouders bestuurd en is er vier keer per jaar een algemene vergadering waar alle ouders op worden uitgenodigd. Het succes van Zeppelin ligt hem mede in dit samenwerken met de sterke schouders van onze ouders.

Daarnaast, omdat we bewust onze klasgroepen willen klein houden, moeten we spaarzaam zijn met werkingskosten. Ook daarom worden een aantal taken door ouders opgenomen of ondersteund.

Zeppelin is een school
waar ik groot wil worden
wil spelen en ravotten
wil dansen en zingen
wil lopen en springen.

Deze school is mijn tweede thuis
mijn tweede grote huis.
Zeppelin is één grote familie.
Zeppelin is de school waar ik van hou.

En Zeppelin, dit gedicht is voor jou.

– Stien, 11 jaar –

Als ouder in Zeppelin heb je het voordeel écht deel uit te maken van de leefwereld waarin je kind opgroeit. De school is dan geen wereld waar enkel je kind komt, maar waar je als ouder ook een stukje van kan zijn.

De school heeft verschillende werkgroepen waar ouders zich voor engageren om bepaalde taken in de school op te nemen. Die kunnen heel uiteenlopend zijn, en er is meestal voor ieder wel wat wils.

We weten dat het fijn is wanneer je als ouder goed weet wat er op school allemaal gebeurt. Als ouder kan je bovendien veel mee bepalen en beslissen. Dat draagt bij aan het opvoedingsproject en aan de ontwikkeling van onze kinderen.

We geloven dat het succes van een school ook mede ligt in samenwerken en brede schouders die deze gemeenschap kunnen dragen.

Welke werkgroepen zijn er zoal?

  • Werkgroep Feest: ‘Feest’ organiseert alles wat met feestelijkheden te maken heeft. Het Zeppelinfeest, de startdag. Maar ze organiseren ook regelmatig een praatcafé op vrijdag waar ouders, kinderen en leerkrachten samen komen voor een gezellig momentje samen.
  • Werkgroep Gebouwen: ‘Gebouw’ onderhoudt mee de gebouwen, organiseert de klusdagen en voorziet materiaal en klusjes. Ze zijn de eersten die worden aangesproken als er mankementen zijn. Ze zorgen er mee voor dat onze gebouwen in orde blijven.
  • Werkgroep ICT: Alles wat met computers en netwerken te maken heeft!
  • Werkgroep Solidariteit: Solidariteit gaat de cohesie tussen ouders proberen te versterken. Over de culturen en de klassen heen proberen ze ouders met elkaar in contact te brengen.
  • Werkgroep Na-opvang: Na-opvang wordt gedeeltelijk verzorgd door Zeppelin-ouders. Maar ook door enkele vrijwilligers. De coördinatie en opvolging wordt door deze werkgroep ter harte genomen. Zo hebben kinderen na schooltijd toch nog een erg leuke tijd op school.
  • Werkgroep Personeel: Alle personeelskwesties worden mee opgevolgd door deze werkgroep. Sollicitaties, gesprekken met personeel. Deze werkgroep volgt dit allemaal mee op.
  • Werkgroep Poets: De school wordt wekelijks gepoetst door ouders. Iedere ouder neemt hierin een taak op. De werkgroep poets maakt deze kalender op en neemt ook alle bijhorende taken op, zoals de organisatie van het ‘poetskot’, zorgen dat de kinderen schone handdoeken hebben, enzovoort.
  • Werkgroep PR: Deze werkgroep bestaat uit drie luikjes: werving, rondleidingen en onthaal van nieuwe ouders. Als je overweegt om je kind naar school te laten gaan op Zeppelin staat er een kleine ploeg Zeppelin-ouders klaar om je rond te leiden in de school.