ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Privacybeleid

GDPR – General Data Protection Regulation

De officiële benaming ervan in België is “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort tot AVG. De afkorting GDPR wordt echter algemeen gebruikt, daarom wordt ze ook in dit document gebruikt.

Wanneer je in de pers of in de literatuur de term “AVG” tegenkomt, dan weet je dat daarmee “GDPR” wordt bedoeld.

De GDPR is een dwingende verordening van de Europese Unie m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Ze is op 24 mei 2016 in werking getreden (van toepassing vanaf 25 mei 2018), maar er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. In België is de toezichthoudende autoriteit de Privacycommissie.

 Zeppelin vzw (vestigingsplaats van De Kruin vzw)

Download Privacyverklaring FOPEM Zeppelin.pdf

Contacteer ons

Onze contactgegevens:
Zeppelin VZW – Ervaringsgerichte school

Adres:
Lieven Gevaertstraat 54
2640 Mortsel

Telefoon: 03/ 449 40 18

Secretariaat en coördinator:
email: