ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Werkgroepen

Op Zeppelin hoor je er als ouder bij. Je bent welkom in de school, ver voorbij de schoolpoort. Zonder de inzet van zo veel ouders zou deze school onder haar huidige vorm niet kunnen bestaan.

Doordat ouders de school mee dragen maken we het mogelijk de klassen klein te houden en dat leerkrachten zich kunnen richten op hun kerntaak: lesgeven.

We verwachten van alle ouders een betrokkenheid die bij hen past. Meegaan op een uitstap, soep helpen maken, snoeien, komen voorlezen in de klas, helpen bij poetsen, het lentefeest mee organiseren, de quiz helpen voorbereiden, kleine klusjes in de school uitvoeren, de handdoeken mee naar huis nemen om te wassen, eens boodschappen doen voor school, drankjes tappen tijdens het feest ….
Ondertussen leer je andere ouders en het team op een warme manier kennen. Kinderen vinden het ook heerlijk dat hun ouders af en toe samen met hen op school zijn.

Ben je nieuw op Zeppelin? Laat ons hier weten op welke manier jij onze school wil ondersteunen.