ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Schoolinfo

Schooluren

Voor- en naopvang

Kinderen die voor of na schooltijd opvang nodig hebben, kunnen spelen op hun vertrouwde plek onder toezicht van een vast team begeleiders. Er is plaats om rustig te lezen, tekenen of huiswerk te maken, uitbundig te ravotten.
De vooropvang begint vanaf 7u45. Kinderen kunnen dan in alle rust toekomen op school. Om 8u30 brengt de begeleiding hen naar de klassen. Alle kinderen krijgen een vieruurtje in de naopvang.
Zowel de voor- als de naopvang gaat door in de nieuwbouw ter hoogte van de Deurnestraat.

Op maandag kunnen kinderen uit de lagere school aansluitend na school circuslessen volgen.

Eten op school

Op Zeppelin is er geen grote refter, maar eten kinderen samen rond de tafel, in de rust en gezelligheid van hun eigen klas. Ze brengen zelf lunch mee naar school. Op donderdag is er telkens een andere klasgroep die soep maakt voor de hele school. Doordat samen genieten van eten hoort bij het samen leven en leren, eten alle kinderen ’s middags op school. Heeft je kleuter nood aan rust na de middag? Dan ben je welkom in de klas na de boterhammen om je kindje op te pikken tussen de kruimels.

De kinderen brengen elke dag een stuk fruit mee voor de fruitpauze in de voormiddag. Bij de kleuters wordt het fruit door de klasleerkracht geschild en op schotels aangeboden: de kleuters genieten samen van alle soorten smaken proeven.

Kinderen brengen geen snoep mee naar school. Ook koekjes hoef je niet mee te geven. In iedere klas is er een koekjeskast. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen in de namiddag een koek, de hele klasgroep geniet van hetzelfde koekje.

Kinderen die jarig zijn, mogen iets lekkers meenemen om samen met de kinderen van hun leefgroep van te genieten. We vragen om deze tractaties klein te houden.

Er zijn een paar kinderen met een ernstige pinda-allergie op Zeppelin. Producten met pinda’s zijn niet toegelaten op Zeppelin.

Kostprijs van onze school

Zeppelin wil kwaliteitsvol, kansrijk en betaalbaar onderwijs organiseren voor alle kinderen. Daarom gaan we bewust om met onze schoolfacturen. Kinderen ondervinden bovendien nooit hinder van onbetaalde schoolfacturen en kunnen deelnemen aan alle activiteiten. 

We houden ons aan de maximumfactuur voor uitstappen en kampen. Betalende opvang organiseren we zelf. Zeppelin spreidt het bedrag voor de maximumfactuur en de forfaitaire opvang in gelijke maandelijkse betalingen. Zo ontvangen ouders nooit plots een hoge factuur.

Heb je het (even) moeilijk met het betalen van de schoolfactuur? Spreek de coördinator of zorgcoördinator in vertrouwen aan. Samen vinden we oplossingen. 

Zeppelin is klein
en toch zit er zoveel in.

Zeppelin is een grote familie
hier kan je helemaal jezelf zijn.

Op Zeppelin staat iedereen
altijd voor je klaar,
hier kennen we elkaar.


Op Zeppelin kies je
wie je zelf
wil zijn.

– Liv, 9 jaar –

Klassen en leefgroepen

Op Zeppelin zetten we in op leren door te doen en te ervaren. Daarom kiezen we ervoor om de klassen klein te houden. Er is van elk leerjaar 1 klas, die met elkaar meegroeien van bij de kleuters tot in klas 6. Elke klas heeft maximaal 17 kinderen met hun eigen begeleider.

In de leefgroep “jongste kleuters” zitten de instappers en de kinderen uit de eerste kleuterklas samen. Ze hebben een ruim lokaal op het gelijkvloers met een eigen toiletje. Het lokaal kan worden opgesplits met een grote schuifdeur. Er zijn steeds 2 begeleiders voor de groep jongste kleuters.
De leefgroep “oudste kleuters” hebben het andere grote lokaal op het gelijkvloers, ook met in het midden een grote schuifdeur. Ook zij werken regelmatig in 2 kleinere groepen met elk een begeleider.
In de lagere school heeft elke klas een eigen lokaal met vaste leerkracht. Ook in de lagere school vormen kinderen van 2 opeenvolgende jaren samen een leefgroep. Zo wordt het mogelijk om af en toe les te geven op niveau in plaats van op leeftijd en projecten uit te werken waarbij 2 leerkrachten de groep kunnen begeleiden.

Ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leermethodes

Zeppelin mag dan op het eerste zicht een andere insteek hebben, de ontwikkelingsdoelen en eindtermen zijn dezelfde als op andere basisscholen.

Leren lezen en schrijven gebeurt op Zeppelin met de alfabetcode.
Vooor wiskunde gebruiken we momenteel de methode Wiskidz aangevuld met expertise die het team de afgelopen jaren opgebouwd heeft. Zo zal meetkunde op Zeppelin steeds vertrekken vanuit een concreet, realistisch probleem om later toe te werken naar berekeningen maken in de klas.

Verder zetten we elk jaar een vorm van peertutoring op. We laten kinderen van verschillende leeftijden samenwerken om de leerstof in de vingers te krijgen. Op die manier kunnen de oudsten ondervinden of ze de leerstof goed genoeg beheersen om ze ze te kunnen uitleggen, terwijl de jongsten leren van grotere kinderen. Het is heel fijn om te zien hoe kinderen hierdoor extra gemotiveerd worden.

Een belangrijk leermiddel op school zijn de projecten. Bij deze projecten gaan kinderen gedurende langere periodes bepaalde thema’s uitdiepen. Zo’n project loopt meestal over verschillende weken, gaat vaak gepaard met uitstappen, bezoeken, gastleerkrachten, workshops en andere speciale activiteiten. De leerkrachten gaan hierbij actief op zoek – met de kinderen – naar manieren hoe alle nodige leerstof hierin vervat kan worden. Voorbeelden van projecten van het afgelopen jaar: het lichaam binnenste buiten, samen een restaurant opzetten, de ruimte, bruggen, enz.
Op het eind van een project ben je als ouder welkom om te komen kijken wat de kinderen verwezelijkt hebben. Je komt bijvoorbeeld naar een tentoonstelling over het menselijk lichaam, een etentje in een klasrestaurant, een circusvoorstelling, maquettes van zelfgebouwde bruggen, …

Spelen en pauzes

Zeppelin heeft 2 speelplaatsen. De jongste kleuters mogen enkel op de grote speelplaats spelen. De oudere kinderen mogen zowel op de grote speelplaats als op de sportspeelplaats spelen.

De ‘grote speelplaats’ is recent heraangelegd en grotendeels onthard. De kleuters spelen er in het zand, op de berg en op de de fietsjes. Zeppelin heeft zelf een hele stapel regenpakjes zodat kleuters ook bij regenweer buiten kunnen spelen. We vragen aan ouders om voor hun kleuter een paar regenlaarzen en pantoffels te voorzien die op school mogen blijven.

De ‘sportspeelplaats’ biedt ruimte voor de kinderen van de lagere school en oudere kleuters om zich uit te leven. Iedere 2 weken wordt er een nieuwe sport aangeboden die overeenkomt met wat er in de lessen LO wordt aangeleerd: voetbalgoalen worden afgewisseld met een basketbalring, ping-pongtafels, circusmateriaal, …

Heel eigen aan Zeppelin is dat kinderen tijdens vrije momenten niet steeds buiten moeten spelen. Soms is het heerlijk om je uit te leven op de speelplaats, soms is het fijner om binnen in de klassen te spelen, tekenen, bouwen met duplo, lego of kapla, een strip lezen, … Ook voor de kleuters zorgen we tijdens de koudere maanden voor een aanbod binnen. Zo zijn er ouders en kinderen van klas 5 en 6 die een knusse voorleeshoek bemannen.

Ook bij aankomst ’s morgens op school kunnen kinderen kiezen of ze nog buiten spelen of al naar hun klas gaan. Je mag als ouder gewoon mee binnen komen tot aan de klas. Loop je door onze school in de ochtend? Dan merk je een rustige bedrijvigheid. De kinderen zijn dan hun schoenen aan het ruilen voor pantoffels, nog even aan het rennen op de speelplaats, of binnen aan het bouwen, tekenen of lezen. Iedereen kan zo rustig aankomen op school.


Een week op Zeppelin

Op zeppelin begint en eindigt de dag met een kringmoment. Daar wordt de dag gepland, afspraken gemaakt, dingen getoond en verteld.

Op maandag starten we met de hele school tijdens de weekopening. Dan komen alle kinderen en leerkrachten samen in de turnzaal om de week in te zetten. Er wordt gezongen voor de jarigen, afspraken worden gemaakt, een thema wordt in de kijker gezet.

Iedere vrijdag – een kwartier voor het weekend begint, verzamelen ouders, kinderen en leerkrachten in de turnzaal. Samen sluiten we de schoolweek af. Tijdens de weekafsluiting toont telkens een andere klasgroep waar ze die week mee aan de slag gingen. Op het einde zingt klas 5 en 6 telkens een nieuwe versie van het Zeppelin lied. Een superwarm lievelingsmoment van heel veel ouders. 

De lagere school houdt elke vrijdag een meeting. Klasgroepen worden uitgedaagd en begeleid om samen oplossingen te zoeken voor vragen of problemen waar ze mee zitten. Op deze momenten worden er ook pluimen uitgedeeld, afspraken gemaakt en voorstellen gedaan. Klassen wisselen hun ervaringen uit, er worden klasdoorbrekende werkgroepen samengesteld om bijvoorbeeld mee na te denken over uitdagingen die de hele school aangaan.

Op kamp met de klas

Vanaf de tweede kleuterklas gaan de kinderen op kamp. Kleuters gaan één keer per jaar, en lagere schoolkinderen gaan tweemaal per jaar op kamp. De eerste keer op kamp is erg spannend. We bereiden dit goed voor in de klas en starten met 1 nachtje weg van huis, zodat het een warm avontuur kan zijn voor alle kinderen. We merken dat de kampen zorgen voor hechte klasgroepen en een warme band met leerkachten. We zien op kamp kinderen groeien in zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zorgen voor elkaar. We kiezen al jaren voor het natuurdomein de Hoge Rielen waar we een huiselijke sfeer kunnen creëren midden in de natuur.

Hoe kijken leerlingen terug op hun tijd bij Zeppelin?

Ben jij zelf oud-leerling? We horen graag hoe het nu met je gaat en hoe je op je tijd bij Zeppelin terugblikt. Stuur gerust een mailtje naar
Hieronder lees je de ervaringen die we al binnenkregen: