ZEPPELIN ERVARINGSGERICHTE SCHOOL

KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS

Praktisch

De school start om 9u. Op maandag, dinsdag en donderdag is de school uit om 16u05. Op woensdag stoppen we om 12u30 en op vrijdag om 15u.

Voor-opvang is mogelijk vanaf 8u15. Na-opvang is telkens 2u na het einde van de school beschikbaar. Op woensdag is er geen na-opvang, maar dan is er wel de mogelijkheid om kinderen naar de naschoolse kinderopvang van Mortsel te laten gaan.

In principe blijven alle kinderen op school eten. Ze brengen zelf hun boterhammen in een brooddoos mee. Drank is beschikbaar op de school. De kinderen brengen ook elke dag een stuk fruit mee voor de fruitpauze in de voormiddag. Geef geen extraatjes mee. Kinderen brengen geen snoep naar school. Op maandag, dinsdag en donderdag is er een koek als vieruurtje. Verjaardagstraktaties gebeuren in de leefgroep. We kiezen ervoor om deze sober te houden. Iedere week wordt er op donderdag soep gemaakt door één van de leefgroepen. Welke leefgroep soep maakt wordt afgesproken tijdens de weekopening. De hele school kan hiervan mee-eten.

De kostprijs van onze school: Op Zeppelin rekenen we per schooljaar €20 voor een kleuter en €60 voor een lagere schoolkind (= scherpe maximumfactuur). Extra voor de lagere school is de kostprijs voor meerdaagse uitstappen/kampen. Deze bedraagt €66 per schooljaar (= minder scherpe maximumfactuur; voor heel de lagere school is dat dan €396 voor 6 jaar). We gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan op de kampen.

Daarnaast verwachten we van de kinderen dat ze ’s middags op school blijven. Samen (be)leven is namelijk een belangrijk onderdeel van onze werking. Omdat dit valt onder ‘opvang’ wordt hiervoor per schooldag €1,66 gevraagd. We werken hier met een forfait van 180 schooldagen. Jaarlijks ontvang je voor deze opvang een fiscaal attest.

Omgerekend komt dit neer op een maandelijkse kostprijs van €31,88 voor een kleuter en €42,48 voor een lagere schoolkind. In die prijs zit alles van uitstappen, kampen, studiemateriaal, eventuele voor- en naopvang, zwemmen, soep, koek, enz. Er zijn géén extra kosten, behalve het tweede uur van de naopvang als je daarvan gebruik maakt (= late naopvang).

Belangrijk is dat deze kostprijs het schoolgaan niet in de weg mag staan. Bij moeilijkheden met het betalen van de schoolrekening, kan je altijd in gesprek gaan met de coördinator.

Deel deze pagina: